1148377

[Επτά στους δέκα Έλληνες δεν μπορούν να καλύψουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις φέτος, σύμφωνα με τα ευρήματα ποσοτικής έρευνας του ΕΒΕΑ]

Σύμφωνα με την έρευνα το 89% των ερωτηθέντων θεωρεί πως τα νέα μέτρα στο φορολογικό και ασφαλιστικό θα οδηγήσουν την οικονομία σε περαιτέρω ύφεση, ενώ το 78% εκτιμά ότι θα χρειασθούν και επιπρόσθετα μέτρα για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν θέσει οι δανειστές.

Όσον αφορά στο ερώτημα για τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών, το 69% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις το 2016, ποσοστό 10% μεγαλύτερο από ότι ήταν τον Φεβρουάριο του 2014. Μόλις το 21% απαντά ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ποσοστό και πάλι μειωμένο κατά 10% σε σχέση με την έρευνα που έγινε τον Φεβρουάριο του 2014, ενώ ποσοστό 78% εμφανίζεται απαισιόδοξο για την πορεία της ελληνικής οικονομία.

 

No more articles