Η πρώτη έκδοση του Kasino Creative Annual, μία σειρά ανεξάρτητων εκδόσεων που η καθεμία τους θα παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο θέμα από τη δική του οπτική, θα είναι γεγονός την Πρωτομαγία με τίτλο Kasino Creative Annual — About Hair. Μπορείτε να γίνετε από τους πρώτους που θα το πάρουν στα χέρια τους, παραγγέλνοντάς το μέχρι τις 22 Απριλίου από το website του περιοδικού.

No more articles