Αυτοί οι άνδρες μας αποδεικνύουν ότι η ηλικία δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Δείτε τους πιο εντυπωσιακούς και σίγουρα θα αλλάξετε γνώμη σχετικά με το κατά πόσο σημαντική είναι η ηλικία σε έναν άνθρωπο.

Philippe Dumas, 60

7794760-collage-1479463496-1000-925d7fbefb-1479975699

Anthony Varrecchia, 53

7794360-handsome-old-men-9-582d7aeab5bf9__880-1479464177-1000-5d606c4e61-1479975699

Gianluca Vacchi, 50

7794560-collage4-1479466957-1000-8649f13d6d-1479975699

Aiden Brady, 50

7794810-collage1-1479463860-1000-1d140a4fff-1479975699

Eric Rutherford, 49

7794660-collage6-1479469545-1000-29947f04c9-1479975699

Alessandro Manfredini, 487794510-collage3-1479466443-1000-2e5aaae1f4-1479975699

Deshun Wang, 80

7794610-collage5-1479467787-1000-3ee6f843ae-1479975699

Irvin Randle, 54

7794710-collage8-1479715757-1000-7b536c6a1a-1479975699

Ron Jack Foley, 50

7794410-collage10-1479718274-1000-b824e22edd-1479975699

Shan Michael Hefley, 54

7794460-collage11-1479719483-1000-88d5184e6a-1479975699

No more articles