μοδα

Πώς μπορεί η μόδα να γίνει “ηθική”;

Ξεκίνησε ως μια από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Σε μεγάλο βαθμό έχει μεταλλαχθεί σε ένα βάρος τόσο για τον ανθρώπο, όσο και για τη φύση. Ποια είναι η μορφ...