σχολείο

Mud And Dust: An amazing mural on a school wall

Ο Ιάπωνας καλλιτέχνης  Yusuke Asai είναι ένας από τους πολλούς σύγχρονους δημιουργούς που συνέβαλλαν στην "πολιτιστική ανανέωση" ενός από τα παλαιότερα σχολ...